26 октомври – 10 ноември 2017

“ДНИ НА ДОБРОТО”

В подкрепа на инициативата “Към Върха”

БЛАГОДАРИМ ВИ!!!

16 705 лв.са събрани дотук в рамките на Дните на доброто, за да може деца с двигателни проблеми да бъдат качвани в планината. Благодарим на всички подпомогнали инициативата, която вярваме, че ще продължи да стопля сърцата на малки и големи.

Тук може да откриете и банковата сметка за дарения.

СДРУЖЕНИЕ – “КЪМ ВЪРХА”

БУЛСТАТ: 177236784

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG81BPBI79391080080001

Светли празници!