ЦЕНИ
В терапевтичната сесия успешно се съчетава
Арт терапия, Гещалт терапия, Пясъчна терапия, Фототерапия и Фамилни констелации,
които се осъществяват в уюта на специалното творческо пространство на ателието.

Терапевтична Сесия

За 1 човек
до 50 мин – 40 лв.
до 80 мин – 50 лв.
За двама души – 50 мин – 50 лв.
За деца до 7 г. – 40 мин – 30 лв.
За деца над 7 г. – 50 мин – 35 лв.

Цветни есенции на д-р Бах

Персонална консултация +
1 бр. комбинация от цветни есенции
20 мл. – 50 мин – 40 лв.
Цена на следваща комбинация – 20 лв.
Всяка 5-та – 15 лв.

• При невъзможност за посещение на резервирана сесия, моля отменете резервацията си до 18 ч. на предишния ден