ЦЕНИ
В терапевтичната сесия успешно се съчетава
Арт терапия, Гещалт терапия, Пясъчна терапия, Фототерапия и Фамилни констелации,
които се осъществяват в уюта на специалното творческо пространство на ателието.

Терапевтична Сесия

Терапевтична сесия 55 мин.- 70лв.

Цветни есенции на д-р Бах

1 бр. комбинация от цветни есенции – 30 лв.

• При невъзможност за посещение на резервирана сесия, моля отменете резервацията си до 18 ч. на предишния ден