Фамилната констелация или още семейна констелация е терапевтичен метод, развит от Берт Хелингер и практикуван от психолози, психиатри, психотерапевти и други. Неговата цел е да освободи дълбоките напрежения вътре и между хората. Тези напрежения може да лежат както в личностен, така и в професионален контекст.

В същността си метода се състои в това, че много членове на групата участват в решаването на проблема на единия от участниците. При това всеки от участниците има възможността да представи свой проблем за решаване. Независимо от формата на участие терапевтичния ефект се усеща от всеки участник.