„Тук и сега” –  онова, което ме тревожи, което се появява в съня ми, а после си го припомням, натъжава ме, прави ме щастлив. В споделянето между терапевта и участника то има своята значимост на „фигурата”, върху която в момента са фокусирани вниманието и емоциите и на двамата, защото те са равнопоставени в това интимно споделяне.

От изключителна важност е откритието, че навиците, вярванията, възпитанието и средата ни са определили не само поведението, но и всичко,
което в повечето случаи ни блокира.
Миналото като „фон” за „фигурата“ на личността в картината на общия житейски поток.

Когато нуждите и липсите се осъзнаят, тогава е възможно да се направят и мънички стъпки в посока на ресурсите и промяната.

Терапията се съчетава гъвкаво и творчески с експресивната арт терапия,
системните констелации и фототерапия.