JB_FamilyCons

Фамилните констелации са сравнително нов метод, който позволява да се видят и променят моделите на поведение, обусловени от минали събития и фамилна обремененост.

Обикновено си мислим, че събитията в живота ни се случват заради нас, по наша вина или като последица от личното ни минало. Констелациите ни показват, че когато правим това, което не искаме да правим, или когато не правим нещата, които бихме искали да правим, поведението ни не зависи от нас, а по-скоро е свързано с влиянието на другите членове от нашата фамилна система заради всичко, което те са направили или са пропуснали да направят… понякога могат да бъдат починали предци, които дори не сме познавали.

Времето, необходимо за констелация, е повече от обичайното – възможно е да достигне два часа. По същество бихме могли да оприличим процеса на първоначален преглед, в който терапевтът и участниците чрез комбинации от различни методи и арт терапевтични подходи навлизат дълбоко в съществото на проблема и интензивно търсят неговия корен.